Поддръжници

Поддръжниците на НАББ са категория членове на асоциацията, които нямат пряка професионална връзка с дейността, но подкрепят целите и каузите. Те споделят и прилагат същите принципи на бебеносенето, до голяма степен имат собствен опит и разпространяват практиката с примера си.

Поддръжници на НАББ могат да бъдат всички бивши, настоящи и бъдещи бебеносещи родители и/или настойници, както и всички приятели на бебеносенето като медицински лица, консултанти по кърмене и отглеждане на деца, детски специалисти и други физически или юридически лица.

Като част от общността са поканени за всякакви съвместни проекти. При съгласие от тяхна страна, се публикуват техни снимки, имат право да бъдат безплатно консултирани лично онлайн. Могат да участват активно в дейностите на Асоциацията, да са съидейници и съработници, според собственото им желание и възможност.

Стани поддръжник на НАББ

 

Поддръжници на Национална асоциация на бебеносещите в България:

Яна Гроздева

Силвия Маринова

Бистра Арнаудова

Ива Христова

Инна Герова

Виктория Георгиева

Мирослава Кирилова

Мария Бугайчук