Стани член или поддръжник

Здравейте, бебеносещи,

В края на 2017 година беше регистрирана Национална асоциация на бебеносещите в България (НАББ) – неправителствена организация в обществена полза. Нейната основна цел е да разпространява похватите за правилното и безопасно ергономично носене на бебе.

Бихме искали официално да Ви поканим да се присъедините като пълноправен член или поддръжник на НАББ и с общи сили да работим за разпространяване на бебеносенето в България.

Членовете на НАББ са пряко и професионално свързани с бебеносенето. Те са сертифицирани консултанти по бебеносене, производители и търговци на носилки, библиотеки за ергономични носилки и други.

Поддръжници на НАББ могат да бъдат всички бивши, настоящи и бъдещи бебеносещи родители и/или настойници, както и всички приятели на бебеносенето като медицински лица, консултанти по кърмене и отглеждане на деца, детски специалисти и други физически или юридически лица.

 

Моля, разгледайте, попълнете документите по-долу и ги изпратете на office@nabb.bg, за да заявите участие.

 

Документи за членство

Документи за поддръжничество

Очакваме Ви и се надяваме да работим заедно в общата ни кауза.

Оставаме на разположение за всякакви допълнителни въпроси,
Екипът на НАББ