Как да помогна?

Национална асоциация на бебеносещите в България е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в СГС с фирмено дело 759/2017, вписано в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел, действащи в обществен интерес.

 

Ето няколко начина, по които можете да помогнете каузата ни да стигне до повече семейства:

1. Харесайте страниците ни в социалните мрежи, където споделяме най-интересното и актуално в средите на бебеносенето. Поканете и приятелите си!

  BabywearingBulgaria

  BabywearingBulgaria

2. Споделете на Вашите приятели и познати извън Интернет пространството за нас и каузата ни. Приобщете ги към идеята!

3. Станете член или поддръжник на каузата ни. Помощта на всеки един от вас в осъществяването на идеите на НАББ е от изключително голямо значение, за да можем да продължим напред и да видим положителните промени от дейността ни.

4. Дарете финансови средства. НАББ е организация, която съществува единствено благодарение на ентусиазъм, желание и доброволни дарения. Когато дарявате средства на НАББ, подпомагате финансово реализацията на нашите мисия, цели и дейности, насочени само към разпространение на информация за правилното и безопасно ергономично бебеносене. Така стигаме до повече семейства.

Ако желаете да подкрепите каузата ни, можете да дарите средства по банковата сметка на Национална асоциация на бебеносещите в България:
BG80STSA93000025270933
Банка ДСК

или чрез PayPal.


При дарение получавате данъчни облекчения:

Данъчни облекчения за юридически лица: Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане – Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица: Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.