Дарители

Благодарим за подкрепата на нашите дарители:

Мария Бугайчук

Цветомира Ангелова